อุตรดิตถ์ รวมพลังจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดปัญหาโลกร้อน

              เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567  และ  ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมีนายมรกต อินทรภู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.)อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน  นายนเรศ นนท์คลัง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว  โดยสถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด สนับสนุนกล้าไม้เพื่อปลูกป่า จำนวน 300 กล้า พร้อมแจกจ่ายกล้าไม้ให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 500 กล้า ณ บริเวณวัดบ้านห้วยแมงหมู่ที่ 3 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

              ทั้งนี้  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรัก หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจของทุกคน ในการร่วมกันกระทำความดีให้ประเทศชาติ ที่สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่สาธารณประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดภาวะโลกร้อน

               นายมรกต อินทรภู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านสถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำน่าน  อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่   สถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่   ร่วมกับอำเภอน้ำปาด สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำปาด องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)น้ำไคร้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ  ภาคประชาชนของอำเภอน้ำปาด  ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567

               ทั้งนี้ เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตลอดจนเป็นดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน เป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ลดมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กpm 2.5 และหมอกควัน จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2567 และ  เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานราชการและภาคประชาชนที่จะร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมถึงเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์และลดปัญหาโลกร้อนด้วย.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top