หมวดหมู่: การศึกษา

พว. พัฒนาครูต้นแบบ “พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาครูให้มีศักยภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21”

               ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 สำนักงา […]

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครูสามัญ-ครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2567

              เ […]

ยกระดับประสบการณ์การอ่านและการให้บริการของห้องสมุดยุคดิจิทัล โดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญบรรณารักษ์ ครูผู้ดูแลห้องสมุดในสถานศึกษาทุกระดับ […]

สบพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับ ป.โท ป.ตรี ปวส. และเทียบเท่าอนุปริญญา ปี 2567

         & […]

“ศูนย์การเรียนพัลลัส อธีน่า” ให้โอกาสทางการศึกษา  นำโดย รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส เปิดรับสมัครนักเรียน

               สำหรับ ศูนย์การเรียนพัลลัส อธีน่า  จัดตั […]

รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส นำคณะฯ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ

         & […]

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม ผ่านการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย

               มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มุ่งมั่นสานต่อพั […]

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว. ร่วมกับ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)

              เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา […]

รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส เข้าร่วมในพิธีอันทรงเกียรติ ประสาทปริญญาบัตรวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จ.ตาก

         & […]

พว. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)  ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps  เพื่อพัฒนา นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน 

         & […]

Back To Top